اخبار تصویری از مردی که به خود سم مار تزریق می کند

اخبار تصویری,اخبار جالب,اخبار عجیب

به گزارش مایران به نقل از تسنیم، «استیو لودوین» مردی است که از تزریق سم مار به خودش یک سرگرمی ساخته است.

اخبار تصویری از مردی که به خود سم مار تزریق می کند

اخبار تصویری,اخبار جاخبار تصویری,اخبار جالب,اخبار عجیبالب,اخبار دیدنی

بر اساس گزارش CNN، وی که پیشتر این کار را از روی سرگرمی انجام می‌داد. در حال حاضر امیدوار است که روزی برای کمک به قربانیان گزش مار از خون خودش به عنوان سرم استفاده کند.

اخبار تصویری از مردی که به خود سم مار تزریق می کند

اخبار تصویری,اخبار جالب,اخبار عجیب

وی با تزریق سم مارهای مختلف به خود سعی دارد یک «خودواکسنی» در بدنش ایجاد کند.

اخبار تصویری از مردی که به خود سم مار تزریق می کند

اخبار تصویری از مردی که به خود سم مار تزریق می کند